Trình độ chuyên môn
Nhân lực hoạt động KH&CNTổng số1. Tiến sĩ2. Thạc sĩ3. Đại học4. Cao đẳng5. Khác
1. Tổng số nhân lực hoạt động KH&CN
7,8881,0112,7493,092248788
2. Số nhân lực hoạt động KH&CN là Nữ
3,5462831,3191,509126309