Kinh phí hợp tác quốc tế
Loại hình hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CNTổng kinh phí (triệu đồng)Trong đó: Nguồn từ nước ngoài
Tổng số
132,682113,916
1. Kinh phí các dự án hợp tác quốc tế (Song phương, đa phương, nghị định thư)
103,71099,780
2. Kinh phí cho các đoàn ra nước ngoài công tác về KH&CN
2,327100
3. Kinh phí đón các đoàn vào làm việc về KH&CN
8080
4. Kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế về KH&CN
5,383453
5. Kinh phí đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế mà đơn vị là thành viên
3532
6. Kinh phí khác
20,41913,551